Der er som i enhver anden husholdning – vi har de penge, vi har, og de skal prioriteres. Sammen med Venstre, DF og Konservative har vi aftalt, hvordan budgettet for 2019 skal se ud.

Det fremgår af seneste opgørelse over afgangskarakterer for 9. klasse, at eleverne på specialområdet klarer sig godt – de præsterer over landsgennemsnit. Mere trist ser det ud på almenområdet, hvor de ligger lige under gennemsnittet.

Vi bruger 77 mio. kroner på specialundervisning og 110 mio. kroner på specialskoler til samlet 550 børn. Til sammenligning bruger vi 411 mio. kroner på almen området til 8344 børn. Samlet set er budgettet på skoleområdet fornuftigt, når vi sammenligner os med andre kommuner. Det til trods har vi udfordringer med at få pengene til at slå til. Budget overskridelse på både almen og specialområdet er uholdbart. Vi har derfor iværksat et eftersyn af, hvad det er, vi bruger pengene på.

Vi kan ikke blive ved med at lukke øjnene for den kvalitetsforringelse, som sker på almenområdet. Vi hører, om de mange udfordringer personalet i folkets skole har; få voksne i klasserne, sygemeldte lærer, aflyst undervisning, børn som ikke kommer i skole, børn som mistrives osv.

Vi ønsker, at alle børn skal trives og blive så dygtige, de kan, og at de er en del af et fællesskab. Vi tror på, at hvis vi løfter alle børn, så løfter vi også dem, som har brug for en hånd i ryggen.

Skal kvaliteten på specialområdet fortsætte uændret? Skal kvaliteten på almenområdet sættes ned? Skal der afskediges lærer? Skal specialklasserne flyttes, så udgifterne til transport bliver mindre? Skal specialskolerne lægges samme, så vi har mindre udgifter til ledelse? Skal tildelingsmodellen til specialskolerne ændres?

De forslag der ligger handler IKKE om en spare øvelse på skoleområdet generelt. Det der lægges op til er en omfordeling af pengene, for at kunne hæve kvaliteten på almenområdet. Pengene bliver i skoleområdet, men der lægges op til at vi bruger dem anderledes.

Vi ser, at forslagene skaber utryghed hos nogle forældre. For os er det vigtigt, at vi på et så oplyst grundlag som muligt, kender konsekvenserne af de beslutninger, vi træffer. Derfor har vi bedt forvaltningen om at undersøge nogle ting, inden vi sender forslagene i høring. For os er det afgørende, at vi får en åben debat, hvor alle som har noget på hjerte kan komme. Vi lytter, og bagefter skal vi finde ud af, hvilken vej vi skal gå.

 

Steen Bundgaard (formand Skole og Uddannelse) Byrådsmedlem for S

og

Lise-Lotte Leervad Larsen (medlem Skole og Uddannelse), Byrådsmedlem for S