Nu ser det ud til,  at Randers Kommune kommer til at overtage ejerskabet af tankanlægget på Randers Flyveplads og dermed også det miljømæssige ansvar.

Baggrunden er, at Air BP har opsagt den eksisterende aftale om salg af flybrændstof fra flyvepladsen pr. 31. marts 2019.

Randers Flyveklub har meddelt interesse i at overtage driften af tankanlægget mod, at Randers Kommune overtager ejerskabet af anlægget.

På det netop afholdte møde i Miljø – og teknikudvalget blev det besluttet, at forvaltningen nu skal arbejde videre med den løsning.