Det er da godt nok noget af en molbohistorie, når et par Venstre byrådsmedlemmer tillader sig at kalde Radikales forslag om at styrke midtbyen for anti-branding. To personer, der var blandt hovedpersonerne, da Randers gennem frikadelle-gate blev verdenskendt på den værst tænkelige måde.

To personer, der tillige implementerede en nærmest effektløs – ja nytteløs – brandingkampagne til en 4-5 millioner kroner – penge der kunne have gjort rigtig god nytte til at opdatere rammerne for handelslivet i bykernen.

Radikales midtby forslag er selvfølgelig ikke antibranding, tværtimod. Det er proaktiv politik, som åbnede op for en vigtig demokratisk samtale i offentligheden.

Den mediemølle radikales gode og velmente forslag medførte viser jo klart, at Radikale Venstre har set rigtigt med vores midtby forslag. To eksperter udtaler, at de også mener midtbyen er presset, og godt kan bruge byrådets opmærksomhed. Set på TV 2 Østjylland og i Amtsavisen.

Radikale forslag skal ses som en slags nødhjælp fra byrådets side – kampen om kunderne foregår selvfølgelig fortrinsvis i butikkerne (og nethandelen).

I de to V-kamphaners læserbrev argumenteres med flere projekter, som reelt intet har med bykernens forhold at gøre. Sagt som en parentes bemærkning.

Omtalte Thors Bakke er rent faktisk en direkte konkurrent til Midtbyen – det ved alle, der har viden om de kræfter, som findes i handelslivet

Afslutningsvis. Når Radikale bragte forslaget frem, er det fordi vi mener, at det er bedre at være proaktiv end reaktiv mht. en fremtidssikring af midtbyen detailhandelsmæssigt og oplevelsesmæssigt. Det er trist byrådet fravælger at være proaktive.

Venstre strudsepolitik hjælper ikke midtbyen – partiet gør faktisk midtbyen en bjørnetjeneste i sin gøren og laden.

Radikale Venstre værdsætter midtbyen, som vi altid har set som et særdeles vigtigt knudepunkt for handelsbyen Randers` attraktivitet.

Radikale Venstre er stadigvæk klar til at styrke og fremtidssikre midtbyen (læs bykernen!) – er liberalisterne fra Venstre klar?

 

Mogens Nyholm
Byrådsmedlem
Radikale Venstre
Randers Byråd