Natur- og klimatilpasningsprojektet Storkeengen bliver ikke realiseret i sin oprindelige form.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har afvist regnvandsbassiner i Storkeengen, der skal rense regnvand fra det meste af Vorup.

Området er naturbeskyttet, og hvis der findes alternativer, skal de anvendes – uanset omkostningerne, kræver styrelsen.

I Storkeengen vil det koste 14 millioner kroner yderligere.

– Vi tager afgørelsen til efterretning men er naturligvis ærgerlige, siger Miljø- og teknikudvalgsformand, Frank Nørgaard.

Nu vil Randers Kommune og Vandmiljø Randers finde alternative løsninger.