Der er lavet en analyse om den fremtidige struktur for den kommunale tandpleje i Randers Kommune.

Her er der opstillet tre scenarier.

Scenarie 1 indebærer en nuværende struktur med 10 tandklinikker, forslag nummer to går på en ny struktur med otte tandklinikker og i scenarie 3 opereres der med en struktur med fem tandklinikker.

Sagen skal behandles i sundheds- idræts- og kulturudvalget i næste uge.

Her indstilles det fra forvaltningen at analyse og scenarier sendes i høring ved medarbejdere og samarbejdspartnere og herefter forelægges udvalget.