Randers Kommunes Landdistriktsudvalg har på sit seneste møde vedtaget at afsætte en pulje på 100.000 kroner til aktiviteter på Landdistriktsfestival 2019. Festivalen forventes at involvere en bred vifte af landsbyer samt en række foreninger og institutioner

 

Konceptet for festivalen er, at der i løbet af uge 28 afholdes en række aktiviteter af forskellig udformning og karakter i landdistrikterne i Randers Kommune. Aktiviteterne vil favne bredt inden for både sport, fritid og kultur, så festivalen appellerer til den bredest mulige målgruppe.

Med Landdistriktsfestival 2019 ønsker Landdistriktsudvalget at opnå tre mål: Dels at borgerne i landdistrikterne får mulighed for at vise omverdenen en lokal aktivitet. At der tilbydes billige eller gratis lettilgængelige aktiviteter i hele landdistriktet for alle kommunens borgere. Og at festivalen bliver en udstillingsplatform for landdistrikterne, hvor gæster fra eksempelvis Randers by kan blive præsenteret for de muligheder og oplevelser, landdistrikterne i Randers Kommune byder på.

 

Sådan søger du midler
Landdistriktsudvalget har afsat en pulje på 100.000 kroner, som kan søges af foreninger i landdistriktet, som ønsker at lave et arrangement i relation til landdistriktsfestivalen. Puljen vil kunne imødekomme ansøgninger på op til 20.000 kroner.

Man ansøger om midler fra festivalpuljen ved at beskrive sin aktivitet i et Word-dokument og tilføje beløbet, man søger om. Ansøgningen sendes til Steffen.Thier@randers.dk

Det er muligt at søge om midler frem til 18. marts, og Landdistriktsudvalget vil behandle indkomne ansøgninger på sit møde 27. marts. Herefter vil tilskudsmodtagerne få besked, hvorefter de vil kunne påbegynde planlægningsarbejdet i god tid, inden Landdistriktsfestival 2019 løber af stablen i uge 28.

 

Flere aktiviteter er der allerede
Der findes allerede flere spændende aktiviteter i landdistrikterne i Randers Kommune, som med fordel kan tænkes ind i Landdistriktsfestival 2019, for eksempel:

  • Randers største legeplads/aktivitetspark i Øster Bjerregrav
  • Klatreparken Randers i Stevnstrup
  • Arrangerede ture til Dyrehaven i Stevnstrup
  • Aktiviteter i Naturpark Randers Fjord, f. eks. guidede ture, kanoture, lystfiskeri, sejlture og havkajak
  • Aktiviteter på Gudenåen, f. eks. guidede ture med naturvejleder, lystfiskeri og kanotur

Fordelen ved at bruge allerede eksisterende aktiviteter i landdistriktet er – ud over at man får promoveret dem – at det er lettere rent planlægningsmæssigt, og at den økonomiske byrde til aktiviteterne vil være mindre, da rammerne allerede er der.

 

Tænk kirken, hallen og forsamlingshuset ind
Foruden de allerede eksisterende aktivitetstilbud foreslår Landdistriktsudvalget at supplere med en række arrangementer med udgangspunkt i de faciliteter og institutioner, der allerede findes i landdistrikterne. Det kunne være kirkerne i landdistrikterne, som kan danne ramme om koncerter for kirkekor eller lokale musikere fra hele kommunen. Forsamlingshuse, der kan huse mindre koncerter, foredrag eller aktiviteter. Haller, der kan huse sportsarrangementer, turneringer eller ungdomsfester, og idrætsfaciliteter som kan danne ramme om sportsaktiviteter mv.