Onsdag den 30. januar havde forældre til specialskole og specialklasseelever indkaldt til (et velbesøgt) møde ude i Borup – de ville gerne have vi byrådspolitikere i tale.

Det var både rørende og rystende historier, forældrene kunne fortælle. Om forældrenes hårde kampe for at give børnene et godt liv, om børns tvangstanker, selvmordstanker og den kæmpe sårbarhed mange af disse børn dagligt kæmper med. Hvor blot en lille ændring kan vælte hele læsset.

Lige nu er der stor uro i ovennævnte forældrekreds, fordi Venstre-Socialdemokraterne, som følge af budgetbesparelser, billedligt talt vil flytte rundt på disse meget sårbare børn, som er de brikker i et ludospil.

På Borup-mødet blev der blandt forældrekredsen antydet, at der er en lige linje mellem den nye skolestruktur og tingenes tilstand for specialskoleeleverne.

Jeg bemærkede også, at nogle forældre antydede, at det stille og roligt er gået tilbage for specialskolerne og deres, børn lige siden kommunerne overtog ansvaret fra de nu nedlagte amter. Udviklingen går nemlig i retning af, at man nu ”blander” de ekstremt sårbare børn, så børn med meget forskellige behov i højere grad er i samme tilbud.  En uheldig udvikling for specialskole og specialklasse børnene, der forstærkes med de besparelsesplaner, Venstre-Socialdemokraterne aktuelt har på tegnebrættet.

Radikale Venstre håber, Venstre-Socialdemokraterne gerne kalder sig de ansvarlige budgetpartier, tænker sig godt om og lytter til eksperterne på området; forældrene! Tag disse besparelser af bordet– for som forældrene på bedste vis forklarede derude i Borup: Ved en fastholdelse af besparelserne vil den økonomiske og menneskelige regning blive mangefold større.

Mens jeg sad i Firekløverens lokaler derude i Borup, tænkte jeg på diskussionen om regionernes eventuelle nedlæggelse.

Der er vist gode grunde til at fremtidssikre Regionerne, ja give dem mere ansvar og styrke. F.eks. at de får ansvaret for de nogle af de handikappede og specialskoleeleverne. I parentes bemærket vil der vel også være dele af natur og miljø området, der vil blive håndteret bedre, om regionerne tog over i stedet for kommunerne (nogle af de områder amterne varetog!)

Specialisering er nødvendig i ny og næ, og tilstrækkelig specialisering kræver større volumen end det, kommunerne kan præstere på en række områder.

 

Mogens Nyholm
Byrådsmedlem
Radikale Venstre
Randers Kommune