Forvaltningen i Randers Kommune har modtaget en ansøgning om at omdanne Dragonparken i Randers til ca. 53 boliger.

Dragonparken ligger på Thorsgade og er fredet.

Randers Kommune har indtil årsskiftet været lejer og har anvendt bygningerne til ældreboliger, cafe og hjemsted for hjemmeplejen.

Forvaltningen vurderer, at området vil ændre karakter med ny anvendelse, bl.a. vil det medføre en anden trafik i området og flere p-pladser.

Projektet kan først gennemføres, hvis der vedtages en ny lokalplan. Det er dog forvaltningens vurdering, at der er tale om et projekt, som kan indpasses i de fredede bygninger.