Overvægt blandt børn er et stigende problem i Randers.

En opgørelse viser, at 16 % af børnene i 0. klasse er overvægtige, mens det samme gælder for 21% af børnene i 8.
klasse.

Dette er 2 – 3 %-point højere end både gennemsnittet i Region Midtjylland og Danmark som helhed.

På sit møde i dag ventes Sundheds- idræts- og kulturudvalget at bevilge 200.000 kroner i år til overvægtstilbud til børn efter den såkaldte Holbæk model.

Dermed vil overvægtstilbuddet kunne fortsætte som i 2018 uden en reduktion.