Politikerne i Randers Kommunes sundheds- idræts- og kulturudvalg får i dag forelagt en analyse om den fremtidige struktur for den kommunale tandpleje i Randers Kommune.

Her er der opstillet tre scenarier.

Scenarie 1 indebærer en nuværende struktur med 10 tandklinikker, forslag nummer to går på en ny struktur med otte tandklinikker og i scenarie 3 opereres der med en struktur med fem tandklinikker.

Det ventes at sagen bliver sendt i høring.