Randers Kommune er klar med et forsøg, der skal dæmpe hastigheden på Østervold i Randers.

Det skal ske over tre måneder i foråret og sommeren.

Udviklingsudvalget drøftede sagen på det seneste møde, og godkendte forsøget. Forsøget gennemføres ikke med bump, men gerne med indsnævring af vejbaner.

Under forsøget laves der tællinger af såvel biltrafik som fodgængertrafik. Tællingerne vil sammen med interviews og tilbagemeldinger fra borgerne blive brugt i en vurdering af forsøgets effekter.