I Langå bliver det ikke nødvendigt at bygge en ny bro ved Væthvej.

Banedanmark har nemlig fået accept fra Vejdirektoratet, om at der skal ske en sænkning af sporene ved Langå i forbindelse med elektrificering af jernbanen.

Dermed skal broen der fører Væthvej over jernbanen ikke erstattes af en ny bro.

Arbejdet med sporsænkning m.m. i Langå forventes at blive igangsat i 2021.

Det fremgår af et referat af et møde mellem Banedanmark og Randers Kommune som blev holdt i december.

Sagen behandles i Miljø- og teknikudvalget på mandag, hvor byrådsmedlem Iben Sønderup ønsker en status på forvaltningens kommunikation med Banedanmark.