I Spentrup ved Randers går det planmæssigt med til- og ombygningen af en daginstitution, der skal samle byens pasningstilbud.

Det er Børnehuset Spentrup på Tjørnesvinget.

Byggeriet er på nuværende tidspunkt godt i gang, og tidsplanen følges.

Daginstitutionens legeplads er i perioder inddraget til byggeplads. Det løses i disse dage ved, at to af daginstitutionens børnehavegrupper i stedet er på Randers Naturcenter.

Institutionen vil, når den står færdig, kunne rumme 13 vuggestuebørn og 120 børnehavebørn.

Nybyggeriet forventes taget i brug til august.

Det fremgår af en orientering som Børne- og familieudvalget i Randers Kommune får i næste uge.