Dagen gror af morgengryet er 75 korsatser til kirkeåret, af Christian Præstholm organist i Sct. Mortens Kirke. De bliver præsenteret torsdag 28. februar kl. 19.30

Christian Præstholm er, udover at være organist ved Sct. Mortens Kirke i Randers, også en flittig komponist, og denne dag præsenteres hans nye store samling af korværker, komponeret gennem de seneste 11-12 år, for offentligheden.
Ved koncerten medvirker kirkekorene fra de fire Randers-kirker, Sct.Peders, Sct.Clemens, Enghøj og Sct.Mortens, som til lejligheden er omdannet til ét stort kor. Sammen synger de et udvalg af korsatser fra den spritnye bog.
Christian Præstholm fortæller:
”Dagen gror af morgengryet er frugten af mange års erfaring og arbejde som organist og korleder i folkekirken. De 75 a cappella korsatser, fordelt på to bind, er et udvalg af de satser jeg har komponeret gennem de seneste godt 11 år til brug ved gudstjenester og koncerter i Sct. Mortens Kirke i Randers. Satserne er udvalgt med det ambitiøse mål, at de tilsammen kan dække behovet for kormusik samtlige dage i kirkeåret”.

Nye tekster – ny musik
En sådan stor samlet udgivelse der dækker hele kirkeåret er et sjældent syn. Og de få udgivelser der er, fokuserer alle på bibeltekster og ældre salmetekster. I arbejdet med Dagen gror af morgengryet har det været et bevidst valg at majoriteten af de anvendte tekster er skrevet af nyere eller nulevende digtere, som et led i den stadige fornyelse af kirkens sprog.
“Ligeledes har det været med i overvejelserne omkring at skrive musik for amatørkor, at valget af tekster gerne måtte have en vis rummelighed, således at mange af satserne meningsfyldt kan bruges ved mere end blot én specifik søndag”, fortæller organisten.
Stilistisk placerer satserne sig i et moderat modernistisk tonesprog et sted mellem det nordiske og det franske. For at sikre bredest mulig anvendelighed er sværhedsgraden tilpasset det gode amatørkor, og jeg har gjort rigtig meget ud af at lave logiske og sangbare linjer i alle stemmegrupper.
“Dagen gror af morgengryet er et helt oplagt og velkomment arbejdsredskab for landets organister og dirigenter, der skal finde kirkelig kormusik til gudstjeneste eller koncert, og håbet er, at udgivelsen vil komme til at sætte et varigt aftryk på dansk kormusik mange år frem”, siger han.

Organist og underviser
Christian Præstholm er organist ved Sct. Mortens Kirke i Randers og har gennem 16 år undervist i kirkemusik og musikteori ved Det jyske Musikkonservatorium.
Gennem de senere år har Christian Præstholm markeret sig som en af de betydeligste og mest produktive komponister af kirkemusik i Danmark.
Han har høstet stor faglig anerkendelse og popularitet med sine omk. 250 orgelkoraler (samlet næsten 12 timers musik), som ofte bliver spillet i store såvel som små kirker over hele landet.
På det seneste har denne succes medført bestillinger af kammermusikalske værker fra Viborg Domkirke, Haderslev Domkirke og Musikkens Hus, Aalborg, blandt mange flere – ligesom de første bestillinger fra udlandet er indkommet.
I efteråret 2017 turnerede Præstholm Danmark rundt med sit hidtil største værk Alternatim for kor og orgel, skrevet i anledning af reformationsjubilæet. Interessen for det 70 minutter lange værk var stor, og det blev opført ved 19 koncerter over hele landet, heraf i ikke færre end fem domkirker. Alle stederne medvirkede lokale kor, mens Præstholm selv sad ved orgeltangenterne. Og det var i samarbejdet med de mange forskellige korsangere og dirigenter at ideen til “Dagen gror af morgengryet – 75 korsatser til kirkeåret” opstod.
Der er gratis entré.