Lige over for Randers Havn har Shell lukket en tankstation og efterladt en grund, der præges af ukrudt og forfald. Grunden har været forladt siden 2014 og er omgivet af et grimt plankeværk, og på selve grunden er der sprukken asfalt og ukrudt.
Randers Kommune har henvendt sig til Shell med tilbud om midlertidig forskønnelse af grunden, indtil der kan laves ny lokalplan. Men det vil Shell have penge for.
6.500 kroner om måneden forlanger olieselskabet for at give Randers Kommune lov til at opstille det lysende Randers-logo. Og plankeværket nægter selskabet at fjerne. Det er Dansk Fuel, et selskab under Shell, der forvalter grunden i Randers.
Vi mener, at den opførsel er i strid med Shells egne normer. På Shells hjemmeside står der nemlig følgende:
”Uanset hvor vi arbejder, er vores mål at være en god nabo ved at bidrage til de nærliggende samfunds trivsel. Vi arbejder tæt sammen med dem om at håndtere de sociale virkninger af vores forretningsaktiviteter, adressere bekymringer om vores aktiviteter og forbedre de fordele, vi kan bidrage med.
Vi arbejder tæt sammen med de lokale samfund for at forstå deres bekymringer og identificere, hvordan vi kan imødekomme dem. Vi arbejder mod at undgå eller reducere utilsigtede påvirkninger og styre dem, der kan være uundgåelige.”
Det lyder jo flot. Det er bare ikke det, vi oplever i Randers. Vi mener, det er uanstændigt over for borgerne, at en pengestærk virksomhed som Shell bare kan efterlade en grund i den tilstand. Når kommunen så tilbyder at forskønne den, så forlanger de penge for det.
Shell sætter altså her penge før samfundsansvar. Det harmonerer dårligt med de mange fine ord, de skriver om sig selv.
Vi er klar til at arbejde for ny lovgivning, der sikrer borgerne mod, at virksomheder lukker ned uden at rydde op. Både i Folketinget og i EU-Parlamentet.
Vi må stå sammen om at kæmpe for retfærdighed og anstændig opførsel fra de store virksomheder. For vi er fælles om fremtiden.

Iben Sønderup (S), folketingskandidat og byrådsmedlem, Randers

Niels Fuglsang (S), kandidat til Europa-Parlamentet, Midtjylland