Det er ikke så længe siden, at man på forældre intra har kunnet læse hvordan kvaliteten i byens skoler er forbedret. I Din Avis denne uge er der også en artikel om forældrene i Randers Kommune generelt er mere tilfredse med deres børns skolegang. Men jeg er bare nødt til at sige, at hvis flertallet i byrådet bliver enige om at ændre specialklasseområdet, ja så er jeg bange for at vi ligger i bunden inden udgangen af skoleåret 2020.

Kære politikere i Randers
I skal huske på at familier med skjulte handicaps såsom ADHD, ADD, autisme, Aspergers osv., kæmper en daglig kamp for at få hverdagen til at fungere. Ja jeg mener kæmper. For som forældre er det ikke nemt og nogle familier har mere end ét barn i familien med en eller flere diagnoser.
Det kræver dagligt struktur, brugen af piktogrammer, pædagogisk kommunikation uden at skælde ud, og ja jeg kunne blive ved.
Hvis I beslutter at ændre den måde specialundervisningen foregår på i dag, ja så er jeg mere bekymret for at endnu flere børn vil gå tabt. For der vil være elever der aldrig får en studenterhue eller en uddannelse fordi de rammerne er for dårlige og ressourcerne er for få. Max 30 % får en afgangseksamen og 0 % vil ikke være uddannelsesparate. I fratager dem muligheden for at få et godt liv.
I skal huske på hver gang der laves en ændring i skolestrukturen, så er der rigtig mange af børnene der bruger mindst 1 år på bare at tilpasse sig, knytte sig til en lærer eller pædagog. I de måneder kommer de yderligere fagligt bagud. Mange af eleverne på specialklasseområdet er først nu ved at tilpasse efter sidste skolestruktur, hvorfor nu starte forfra? Forstår I slet ikke hvad det indebærer?
Min søn går i klasse med 9 andre elever, og de har alle forskellige behov både hvad de fysiske rammer angår og deres måde de skal undervises på. Hvordan kan I overhovedet forestille jer at kvaliteten af undervisningen vil være den samme eller bedre ved at blande klasserne fordelt på de 5 centre eller ved at sende dem ud på distriktsskolerne.
Det er så tragisk og forfærdeligt, det flertallet af byrådet har gang i. Mange af børnene vil ”gå ned”, familierne vil komme på overarbejde i form af konflikter og frustrationer fra børnene. Mange af børnene og familierne vil få det endnu sværere og tænke, åh nej, vi magter ikke mere!
Hvorfor ikke hjælpe familierne i stedet for at smide mere benzin på bålet end der allerede er?
I skal huske på vi som forældre har jo ikke valgt at få et barn med diagnoser, det er noget der enten er medfødt eller kommet i løbet af deres unge år, og er ikke et sekund i tvivl om at mange vil være det foruden.
Lad os nu bevare specialtilbuddet som det er. Det fungerer!
Har I egentlig sat jer ind i hvad det kræver i det forslag som I har fremsat? Rammerne skal være i orden, lærer og pædagogerne får det ikke nemmere, og jeg vil også have ondt af de elever som går i de almene klasser, hvor der allerede findes inklusionsbørn. Der sidder mange oversete udsatte og psykisk sårbare børn i forvejen. De vil også blive ramt af jeres forslag. Jeg er alvorligt bange for at både det psykiske og psykiske arbejdsmiljø vil få et alvorligt knæk.. Det er slet ikke fair overfor nogen.
HUSK OGSÅ LIGE SERVICELOVENS § 46. Som dels siger:
– Formålet med at yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor, er at sikre, at disse børn og unge kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende.
– Støtten skal være tidlig og helhedsorienteret, så problemer så vidt muligt kan forebygges og afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø.
– Støtten skal bygge på barnets eller den unges egne ressourcer, og barnets eller den unges synspunkter skal altid inddrages med passende vægt i overensstemmelse med alder og modenhed.

I tænker ikke på andet end økonomi, så meget postyr for at spare udgifterne til taxa kørsel. Helt ærligt, tag dog lige at vågn op!
Kære politikere i burde følge familierne i deres hverdag og elevernes skolegang for at I kan få en bedre forståelse af hvad det her handler om…! Det er børn med handicaps og ikke robotter. De har ikke selv valgt deres tilværelse og det har familierne heller ikke.
Tænk langt sigtet i stedet for kort sigtet.

Støt vores børn i stedet for at knække dem.

Dorthe Marie Oksborg
Myrdalsvej 20, Hornbæk
8920 Randers NV