Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti i Randers byråd har indgået en aftale om, at tilskuddet til Mødrehjælpen fortsætter.

– Mødrehjælpen har et særligt tilbud, som mange mødre har glæde af, skriver borgmester Torben Hansen i en pressemeddelelse.

– Vi vil rejse en sag på det kommende møde i børne- og familieudvalget med henblik på at finde finansiering, skriver han yderligere.