Forslag til ny organisering af Randers Kommunes specialklasser og specialskoler samt en ensretning af SFO-tilbuddet på specialområdet bliver nu sendt i høring. Det har byrådet besluttet på mødet 4. marts

 

Randers Byråd har på mødet mandag i denne uge besluttet at sende forslag til ny organisering af kommunens specialklasser i høring. På samme møde sendte byrådet også et forslag til en ny organisering af specialskolerne Vesterbakkeskolen og Firkløverskolen samt en ensretning af SFO-tilbuddet på specialområdet i høring.

 

Ny organisering af specialklasser

I dag er der specialklasser på ti af kommunens folkeskoler, og eleverne bliver fordelt i fem forskellige typer af klasser alt efter de vanskeligheder, den enkelte har. Nogle klasser er placeret på skoler i yderområderne, og der er derfor elever, der bor langt fra den klasse, de går i. Med forslaget til en ny organisering af specialklasserne er ønsket blandt andet at ændre dette, så transportomkostningerne også bliver mindre.

 

Ny organisering af specialskoler

I alt er der omkring 650 elever, der modtager specialundervisning i Randers Kommune. De fleste går i specialklasser på de ti folkeskoler. Derudover er der elever på specialskolerne Vesterbakkeskolen og Firkløverskolen. Med forslaget til en ny organisering af specialskolerne er ønsket blandt andet at samle de to skoler rent organisatorisk men fortsat med drift på to matrikler.

 

Ensrettet SFO-tilbud

I forhold til SFO er der i dag forskel på, om forældre til børn i specialklasser skal betale for SFO. Det skyldes at specialtilbuddet på nogle skoler har status som et heldagstilbud, hvor det ikke er tilladt at opkræve forældrebetaling. Her går forslaget ud på at ensrette specialområdet sådan, at der ikke længere er heldagstilbud.

 

Høringsmateriale

randers.dk vil der snart komme yderligere informationer om forslagene til ny organisering af specialklasserne og specialskolerne samt ensretningen af SFO-tilbuddet, herunder beskrivelse af, hvordan og hvor længe man kan afgive høringssvar.