91% af forældre til børn i Randers Kommunes dagtilbud er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud.

Det viser resultaterne fra den seneste undersøgelse af forældretilfredsheden, oplyser kommunen.

Dermed ligger Randers Kommune samlet set lidt over det nationale landsgennemsnit for forældretilfredshed i dagtilbuddene.

– Undersøgelsen viser, at vi har nogle dygtige medarbejdere i vores dagtilbud, der yder en stor pædagogisk indsats, som forældrene overordnet set er tilfredse med,” siger Anders Buhl-Christensen, formand for Børne- og familieudvalget.