Et initiativ fra Jobcenter Randers har siden september sidste år slået to fluer med ét smæk:

Mens 22 faste medarbejdere er sendt på halvårlige kursusforløb for at blive klædt på til fremtidige jobs som socialformidlere, har et tilsvarende antal ledige HK’ere udfyldt deres jobs som rotationsvikarer med så stor succes, at næsten to tredjedele af rotationsvikarerne er i job blot et halvt år inde i projektforløbet.

“Med socialformidlerprojektet er vi med til at løse vores egne udfordringer med, at det kan være svært at rekruttere de rette medarbejdere til alle stillinger,” lyder det fra arbejdsmarkedschef i Randers Kommune, Ole Andersen.