En borger i Langå er utilfreds med de bump, der er etableret i Bredgade i Langå.

Det gør han opmærksom på i en henvendelse til byrådsmedlem Iben Sønderup.

Borgeren skriver, at rystelser ved bilkørsel hen over bumpene bevirker, at hans hus har været revnet flere gange, og at han bliver vækket flere gange om natten. Borgeren påpeger, at også andre huse har fået revner.

Vedkommende ser gerne de pågældende bump fjernet og erstattet af andre fartdæmpende foranstaltninger.

Sagen behandles i Miljø-og teknikudvalget i dag.