Randers Kommune deltager i forskellige frikommuneforsøg.

Nu vil kommunen træde ud af frikommuneforsøget om tilkøbsydelser efter servicelovens § 85.

Baggrunden er, at der er vedtaget en ny generel lovgivning på området, der imødekommer de ønsker, der oprindeligt lå bag ansøgningen om forsøget.

Derudover medfører forsøget en stor administrativ byrde, som vurderes vil gå ud over kerneydelsen i botilbuddene i form af personalets tid med borgerne.

Sagen behandles i Socialudvalget i dag.