Forleden blev det besluttet, at der ikke alligevel ikke skal pilles ved det årlige tilskud til Mødrehjælpen i Randers.

Det skete, da Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik en aftale om, at det kommunale tilskud på 350.000 fortsætter.

I dag skal sagen formelt behandles i børne- og familieudvalget.

Her fremgår det, at pengene for 2019 skal tages fra Dagtilbudsområdet.

Helt præcist fra den centrale udviklingskonto for dagtilbudsområdet.

Fra 2020 indstiller forvaltningen,at udgiften indarbejdes i budgettet, inden for udvalgets samlede budget.