En ansøgning om en bolig ved Fussing Sø ved Randers blev i denne uge behandlet af Miljø – og teknikudvalget.

Det er planen at bygge boligen ned til søen i landzone indenfor søbeskyttelseslinjen i et Natura2000-område omfattet af fredningen ved Fussing Sø.

Derfor havde forvaltningen indstillet, at der skulle gives afslag på ansøgningen om landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinjen.

Men det fik kun opbakning fra Enhedslisten.

Tre politikere stemte direkte imod at give afslag, mens tre andre undlod at stemme. De er positive overfor ansøgeren og har begæret sagen i byrådet, der nu skal tage stilling i den kontroversielle sag.