Randers Kommune gennemførte i slutningen af sidste år en brugertilfredshedsundersøgelse på bl.a. skoleområdet.

Den viser, at forældrenes tilfredshed er steget siden 2015 og ligger på niveau med de nationale resultater.

75 pct. af forældrene er enten meget tilfredse eller tilfredse med deres barns skole.

Forældrenes tilfredshed er størst med klub og SFO/fritidshjem.

I forhold til selve skolen er forældrene mest tilfredse med de faglige udfordringer samt lærerne og pædagogernes indsats med at få børnene til at føle sig trygge og glade.

Forældrene er mindst tilfredse med de fysiske rammer i skolerne og trafiksikkerheden.