I Randers Kommune behandler Økonomiudvalget i dag en sag om nye ventelisteregler.

De medfører, at det ikke længere er muligt at anvende barnets fødselsdato, som anciennitet.

Kommunen skal administrere venteliste til dagtilbud efter anciennitet, hvor ancienniteten beregnes ud fra, hvem der har stået længst tid på venteliste, nemlig opskrivningstidspunktet.

Formålet med reglerne er at forbedre forældrenes mulighed for at få det dagtilbud de ønsker.

Mogens Nyholm fra Radikale Venstre har begæret sagen i byrådet.