Hvem passer på os og vores børn, når byrådet igen, vil spare på specialskoleområdet og lade det gå ud over vores i forvejen udsatte børn? Hvem samler os forældre op, og betaler for bla.  tabt arbejdsfortjeneste eller psykologhjælp, når vi skal forsøge at hjælpe vores børn og samle os selv op igen, når alt vi har kæmpet for igennem meget lang tid, smuldres og en ny utryg hverdag venter os?

Hvem hjælper os med, at få overskud til at have omsorg og overskud til vores andre børn, når alt vores krudt går med at passe på og beskytte vores børn med skjulte handicap, mod en kommune og et flertal i byrådet, der mener at de kan ligestille vores børn med særlige behov, med børn fra den almene folkeskole?

Skilsmisseprocenten er høj, for forældrepar med børn med særlige behov, for i en hverdag som vores er der oftest ikke tid, til at pleje tosomheden, da der altid er et barn der har brug for os – struktur i hverdagen, specielle madvaner, angstproblematikker, skolevægring, vredesudbrud, nedsmeltninger og utallige møder med PPR, forvaltning, ny sagsbehandler, konferencer på skolen etc.
Hvor ville jeg ønske, at de politikere, der siger, de hører os, men ikke handler derefter, prøvede at leve i vores hverdag, bare en uge. Jeg er sikker på, det kunne give dem en øjenåbner. Hvor vover, I at tro, at de her besparelser er konstruktive og givtige, når I ikke på nogen måde kan vide, hvilke konsekvenser det får i den virkelige verden? I sidder med jeres papirer og skriver ned, men hvordan kvalificerer det jer til at lave så gennemgribende en spare plan?

Jeg havde håbet, at vi med en socialdemokratisk borgmester og andre fra det parti, ville stå stærkt i forhold til at tage vare på de svageste i vores kommune, men hvor blev jeg skuffet og ked af, at jeg troede på jer. Der er åbenbart ikke prestige i, at skabe god skolegang for alle – stærke eller svage.
Hvor ville det være passende, at man skiller økonomien på special området og det almene skoleområde – alle børn fortjener en god fremtid og skoletid, men den almene folkeskole i Randers kommer også til at bløde endnu mere i fremtiden, med de planer I har – Der er ikke fysisk plads til alle børn på de skoler, der er – lærere er ikke gearet til at varetage undervisningen for alle grupper af børn. De går ned med stress og så kommer der vikarer og Alle bliver tabere – HVEM samler så os alle op????? Og hvor skal der så komme penge fra …jeg spørger bare?

Louise Kildevang Rudolph
Agerbovej 28
8920 Randers NV