En ansøgning om en bolig ved Fussing Sø skal i dag behandles i Randers Byråd.

Det er planen at bygge boligen ned til søen i landzone indenfor søbeskyttelseslinjen i et Natura2000-område omfattet af fredningen ved Fussing Sø.

Derfor havde forvaltningen indstillet, at der skulle gives afslag på ansøgningen om landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinjen.

Men i Miljø- og teknikudvalget fik det kun opbakning fra Enhedslisten.

Nu er det så op til byrådet at træffe en afgørelse.