Hvis man har set DR-programmet ”Hvem passer dine børn”,  kan man vist ikke være et øjeblik i tvivl om, at det er helt tvingende nødvendigt at indføre miminumsnormeringer i vores daginstitutioner. Det må være logik for burhøns, at 1 pædagog ikke kan tage forsvarligt vare på 25 børnehavebørn.

Siden 1986 er der blevet 58 % flere børn pr. voksen i vores daginstitutioner. Det er hvis man udelukkende ser på den tid, hvor det pædagogiske personale er sammen med børnene og ikke laver administrativt arbejde eller ledelsesopgaver. Det administrative arbejde i institutionerne har fyldt mere og mere gennem de senere årtier, og det går altså ud over de pædagogiske aktiviteter. I en vuggestue i 1986 var der 1 pædagog el. medhjælper til 4,1 børn. I dag er tallet 6,5 børn. I børnehaven var der 7,5 børn pr. pædagog el. medhjælper. I dag er der 11,8 børn.

Jamen er det ikke lige meget om pædagogen skal passe 2 eller 3 børn mere? Nej, det er det pinedød ikke, for det går ud over de meget vigtige pædagogiske relationer. De stille og indadvendte børn overses, og de mere udfarende børn får konstant negativ opmærksomhed, fordi det pædagogiske personale ofte ikke har resurser til at give den nødvendige opmærksomhed.

I mange af vores daginstitutioner er der dobbelt så mange børn pr. pædagog som anbefalet af fagforeningen BUPL. Også her i Randers. I Enhedslisten anbefaler vi ligesom fagforeningen BUPL, at en vuggestueansat højst må drage omsorg for 3 børn og en ansat i en børnehave må maks. drage omsorg for 6 børn. Det krav skal gøres til lov. Det skylder vi ikke mindst børnene men så sandelig også det pædagogiske personale, som ikke kan blive ved med at holde til hele tiden at skulle gå på kompromis med deres faglighed.

 

Helle Nielsen, folketingskandidat Enhedslisten Randers

Sennelsgade 6, 4.th.

8900 Randers