Jeg er meget ærgerlig over den restriktive linie, som Randers kommune har lagt om brug af LED og LCD-skærme i byen. Virker nærmest som om at LED og LCD skærme er lagt lidt for had.

Der er nok stor forskel på, hvordan arkitekter o.l. ønsker at bygningsværker og pladser tager sig ud, da de oftest ønsker at det fremstår så oprindeligt som muligt, mens handels- og erhvervsliv har fokus på at følge med tiden og gøre opmærksom på sin eksistens. Personligt så jeg gerne en storskærm placeret bag på biblioteksbygningen ud mod Jens Otto Kraghs Plads, hvor der f.eks på lune sommeraftener kunne fremføres f.eks opera- og wiener aftener, samt være et samlingspunkt for kommunens borgere, når store sportsbegivenheder af bl.a national og lokal interesse finder sted.

I stedet for helt at forbyde LED og LCD i midtbyen, så så jeg gerne, at der var visse krav, som skal opfyldes for at bruge førnævnte, bl.a til lysstyrke og miljø, at der ikke må anvendes hvide og meget lyse baggrunde, udformning o.l. I dag kan vi næsten opfylde alle de krav som man kan tænke sig.

Randers kommune har selv valgt at opstille LED pyloner på samtlige indfaldsveje til byen, på de bedste beliggenheder. Her siger kommunen at der kun må reklameres for begivenheder af almen interesse og at det er for at gøre borgeren opmærksom på de tilbud som er i kommunen. Har nu svært ved at se den almene interesse, som ligger i, at f.eks Storcentret har reklame for giraf-udstilling og tilsvarende. De gør det jo kun for at trække kunder til og INTET ONDT I DET.

Det er heller ikke sådan, at det er gratis for de foreninger, sportsklubber, værket o.l. som benytter sig af at avertere på kommunens pyloner. Det er faktisk samme pris som på de private stor-skærme som er i byen. Såfremt kommunens pyloner ikke var der, så ville de sikkert benytte sig af de private stor-skærme, som jo har samme pris. Efter at kommunen nu har sat sig på de bedste placeringer, så har kommunen med sin nye politik forhindret private i at kunne gøre nøjagtigt det samme, da der nu ikke længere er samme mulighed for at opstille info/reklame skærme.

Jeg er helt på det rene med, at værket, foreninger, sportsklubber o.l. har brug for at gøre opmærksom på deres tilbud, men nøjagtigt det samme har byens erhvervsliv jo. Alle der bedriver handel har brug for at kunne informere om lige nøjagtigt deres tilbud, således at de ikke glemmes i alle øvrige bud som er. Hvor arkitekter o.l. gerne ser en vis ensartethed, så har det enkelte erhverv, den enkelte butik den modsatte interesse, nemlig at kunne stikke ud og gøre noget, som de andre ikke gør.

 

Per Bilici Sørensen

medejer SignRemote

Engelsholmvej33C

8940 Randers SV