Den 1. juli træder reglerne om obligatorisk læringstilbud til alle 1-årige børn med bopæl i udsatte boligområder i kraft.

I Randers Kommune er der to udsatte boligområder, hvor der er i alt tre børn i alderen 1-2 år, der ikke er indskrevet i et dagtilbud. Det er i Jennumparken og Glarbjergvej-området.

Det forslås nu, at det obligatoriske læringstilbud i Randers Kommune placeres i Vorup Vuggestue.

Sagen skal behandles politisk i næste uge.

Formålet med loven er at sikre, at flere børn fra udsatte boligområder kommer i dagtilbud, som blandt andet kan understøtte deres dansksproglige kompetencer og generelle læringsparathed.