De to energiselskaber Verdo og Eniig har indgået en betinget aftale, som styrker det strategiske fokus på kerneforretningen hos begge selskaber. Verdo køber fjernvarmeselskabet i Herning af Eniig, som til gengæld køber Verdos elnet i Randers, Hobro og Hillerød. Aftalen er betinget af godkendelse hos repræsentantskaberne og relevante myndigheder herunder Randers Kommune

 

Med aftalen mellem Verdo og Eniig opnår begge selskaber øget volumen og en fokusering af forretningerne inden for henholdsvis fjernvarme og elforsyning og dermed skabes stærke og fremtidssikrede forretningsområder, hvor kunderne sikres trygge rammer med stor leveringssikkerhed til lavest mulige priser. Handlen skal nu i Byrådet til afstemning.

“Verdo har i dag offentliggjort en plan for, hvordan man ønsker at udvikle selskabet fremover. Verdo er en vigtigt virksomhed for Randers Kommune, både hvad angår arbejdspladser og som forsyningsselskab. Byrådet i Randers vil derfor nøje vurdere, hvad Verdos planer betyder for Randers. Det skal forvaltningen nu se nærmere på. Herefter vil det blive behandlet af byrådet, hvor vi også samlet skal drøfte og tage stilling til Verdos plan,” siger Torben Hansen, borgmester i Randers Kommune.

Byrådet skal behandle sagen, fordi der i Verdos vedtægter står, at Randers kommune skal give samtykke ved salg af enten aktier eller aktiviteter i Verdo, og da Verdo netop sælger el-ledningsnettet, så er der tale om salg af en aktivitet.

“Forvaltningen skal nu i gang med at se på, hvad konsekvenserne af Verdos plan er, og hvad byrådet mere præcist kan og skal tage stilling til. Herefter vil forvaltninges vurdering blive fremlagt for byrådet, som skal drøfte og behandle Verdos plan,” siger Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør i Randers Kommune.

 

Optimering og store ambitioner
De kommende år byder blandt andet på en omfattende investeringsopgave i at opgradere, digitalisere og fremtidssikre elnettet, så  elektrificeringen i form af øget decentral produktion og mere el ind i varmeforsyning og transport ikke sker på bekostning af høj leveringssikkerhed og lave tariffer.

Ligeledes er fjernvarmeområdet under forandring med skærpede miljøkrav, teknologisk udvikling og lovgivning, og fremtidens fjernvarme kommer til at kræve større volumener for at sikre kunderne bæredygtig og billigere varme. Derfor er det vigtigt for energiselskaberne at fokusere forretningen yderligere.

“Aftalen giver god mening for Verdo, for vi får en unik mulighed for at styrke fjernvarme-aktiviteterne samtidig med, at vi sikrer en tryg fremtid for elnettene. Fjernvarme er et centralt, strategisk område for os, og med et øget samlet kundegrundlag får vi bedre mulighed for at optimere aktiviteterne, så vores kunder får fjernvarme til endnu lavere priser. Og selv om vores medarbejdere har drevet nogle af landets mest effektive elnet, må vi også erkende, at elnettet er under konstant forandring for at imødekomme nye teknologier som vindmøller og elbiler. Det er fornuftigt at samle nettene i større selskaber, og elnettets fremtid er i gode hænder hos N1”, siger Kim Frimer, administrerende direktør i Verdo.

 

N1 byder Verdo velkommen

Elnettene i Randers og Hobro, som er en del af aftalen sammen med elnettet i Hillerød, har ligget som øer i N1s forsyningsområde, så der er også geografisk tale om et perfekt match. Det giver også rigtig god mening, at elnettene i Randers og Hobro integreres med nettet i resten af N1-området, så der kan hentes betydelige synergigevinster ved at drive ét samlet net.

“Elnettene i Randers, Hobro og Hillerød vil blive serviceret, vedligeholdt og drevet effektivt og med samme høje forsyningssikkerhed som i resten af N1s forsyningsområde. Vi har store ambitioner i forhold til effektiv netdrift, og derfor budgetterer vi i også i 2019 med store investereringer i nyanlæg og re-investeringer i elnettet”, fortæller Jan Østergaard Jensen, som er direktør i N1.

 

Fremtidssikring af varmeselskabet
For Eniig Varme betyder salget, at selskabet skifter fra at være en mindre del i en koncern med fokus på el, fiber og vedvarende energi til at være en strategisk vigtig del af Verdo-koncernen med fokus på grøn energiproduktion og teknisk infrastruktur.

“I Eniig er vi glade for at have fundet en ny god ejer til vores varmeforretning. Vi har taget en strategisk beslutning om at fokusere på elforsyning, fiberbredbånd og vedvarende energi. I den forbindelse har vi vurderet, at nøglen til yderligere vækst og effektiviseringer i fjernvarmeselskabet lå i konsolidering. Det opnår vi ved aftalen med Verdo, for den betyder, at fjernvarmen i Herning er fremtidssikret, og at fjernvarmekunderne i Herning er i gode hænder”, siger administrerende direktør Martin Romvig fra Eniig.

 

Trygge rammer for medarbejderne
Et mangeårigt samarbejde mellem Eniig og Verdo og et indgående kendskab til hinanden giver tryghed for de medarbejdere, som nu skal skifte arbejdsgiver. Verdo og Eniig er energivirksomheder med mange fælles træk og med gode og ordentlige forhold for medarbejderne.

“Vi glæder os til at byde vores nye kolleger velkommen. Heldigvis vil rigtig mange kende hinanden i forvejen, da der er masser af relationer på kryds og tværs af de to selskaber. Langt størstedelen af de arbejdsopgaver, vi løser i dag, vil da også være de samme, som dem vi skal løse i morgen, men selvfølgelig vil der være forandringer og være ting, som bliver anderledes. Her betyder det meget, at vores selskaber ligner hinanden, og det vil helt sikkert hjælpe med til at gøre overgangen lettere”, siger Kim Frimer og Martin Romvig i fællesskab.

Salget af Verdos elnet er betinget af en godkendelse i byrådet i Randers, hvor aftalen formentlig behandles på byrådsmødet i Randers 29. april. Repræsentantskaber i både Verdo og Eniig skal godkende salget af henholdsvis elnet og varmeselskab. Desuden skal konkurrencemyndighederne godkende transaktionen, og Energistyrelsen skal godkende den indirekte overdragelse af netbevillingen.

I energibranchen er stordrift og et stærkt kapitalgrundlag vigtige forudsætninger for en succesfuld forretningsmodel. Indgåelse af samarbejder og fusioner er derfor en naturlig konsekvens, både i forhold til at fastholde den høje leveringssikkerhed og for at understøtte den grønne omstilling. El og varme fra vedvarende energikilder som vind, sol, biomasse og biogas kommer til at spille en stadig større rolle, og stigende brug af el til eksempelvis opvarmning og transport vil øge kravene til elnettets kapacitet.