Over hele landet har forældre til børn i daginstitutioner fået nok af den lave normering – også i Randers vil forældrene demonstrerer på lørdag 6. april

 

Og det er politikerne i regeringen, de demonstrerer imod. Der har de seneste år været en spareplan der siger en årlig besparelse på to procent – over hele linjen på daginstitutionsområdet, og det kan nu mærkes så meget, at forældre over hele landet har fået nok. 21.000 har tilmeldt sig på facebook til at demonstrere over hele landet på lørdag og i Randers regner arrangørerne med at 500 forældre vil bidrage til demonstrationen sammen med deres børn.

I Randers er det Mette Lejel, Celia Horsleben og Helle Nielsen Schmidt, der er koordinatorer på arrangementet, der starter på Rådhustorvet kl. 13.00.

“Mette Lejel så det på facebook, og vi gik sammen om at arrangerer demonstration her i Randers også, for vi oplever selv manglen på pædagoger i daginstitutionerne, hvor vores børn går. Og Randers er en stor by, så vi kan også samle folk om det her, tænkte vi”, fortæller Celia Horsleben.

Både Helle og Celia har oplevet, når de har afleveret i børn i institution, at der ikke har været voksne til at tage imod dem.

“Vi beder vores børn om mere end godt er. Og man har ikke lyst tik at sige farvel til et barn, der står i vinduet for sig selv, fordi der ikke er en voksen til at tage imod dem om morgenen”, siger Helle Nielsen Schmidt.

“Så sent som i morges sagde jeg farvel til min søn alene, fordi der ingen pædagog var”, siger hun.

Demonstrationen er ikke et angreb mod pædagogerne, men alene et opråb til den siddende regering, mod de sparekrav de har pålagt kommunerne.

“Det er så slemt, at det endda kan være svært for pædagogerne at lære børnene at gå på toilet selv, inden de skal starte i skolen. Der er alt for meget fokus på den akademiske læring, så den nære omsorg glemmes”, siger Celia Horsleben.

Arrangørerne håber, at den landsdækkende demonstration vækker genlyd på Christiansborg. Men de understreger, dette ikke har noget med partipolitik at gøre.

“Vi udspringer ikke af en politisk organisation. Vi udspringer ene og alene ud fra et ønske om at gøre det bedre for vores børn”, siger Helle Nielsen Schmidt.

 

Familiearrangement

En kommunikationsforsker har udtalt, at når 21.000 demonstrerer vil det automatisk vække genlyd hos politikerne på borgen. Men venstre har – ifølge de to – udmeldt at dette ikke vil rykke ved deres beslutninger.

“Men jeg mener også, det er den helt rigtige måde at gøre det på. Vi har ikke gjort brug af vores ret til at demonstrere i mere end 25 år – vores bedsteforældre gjorde det. Men min mor for eksempel har aldrig demonstreret. Nu er det muligt at få det udbredt bredt takket være de sociale medier”, siger Celia Horsleben.

Alle, uanset partifarve, vil denne dag gå side om side for at råbe politikerne op. Men der bliver også plads til børnene. Arrangørerne er meget opsatte på at det bliver et familiearrangement med hoppeborg, ansigtsmaling, balloner og kage.

Ifølge daginstitutionsforsker Kim Rasmussen får det alvorlige følger, hvis små børn ikke har nok voksne omkring sig. Det siger han til Kristeligt Dagblad. Og den tese er både Helle og Celia enige i.

“Vi ser jo flere og flere diagnoser blandt børn, og man kan frygte at den lave normering er årsagen”, siger Helle Nielsen Schmidt.

Hun har selv mærket forandringen gennem årene. Hun har to børn – en på 17 år og så én på fem år.

“Da den store var i institution, stod det slet ikke så galt til. Der var pædagoger nok. Det er noget helt andet i dag. Det er blandt børnene vi skal bygge fundament til de fremtidige samfund, så det kan ikke nytte noget, at vi svigter dem”, siger hun.

De påpeger, at folketinget selv siger, at det er bedre at forebygge både kriminalitet og diagnoser, men så skal der vælges en anden vej, er de to enige om.

De to kvinder vil gerne opfordre alle forældre til at gå med i demonstrationen på lørdag 6. april kl. 13.00 fra Rådhustorvet – derefter går følget forbi Sct. Mortens Kirke, ad Hospitalsgade og ender på Justesens Plæne.

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig – der bliver lavet masser af skilte, som bliver delt ud til de fremmødte.

Lokale forældre eller andre der har lyst til at støtte op med enten underholdning, en tale eller noget til uddeling er velkommen til at henvende sig på www.hvorerderenvoksen.dk, hvor man finder facebookgruppen: Demonstration: Minimumsnormeringer NU – Randers.