Vi er ”pakket ind og omringet” – men skal vi også i ”spændetrøje”?

Det er det scenarie, der kan blive til virkelighed for os.

Randers Kommune har modtaget en ansøgning om et etageboligprojekt på Niels Brocks Gade 1 og Niels Ebbesens Gade 6

Vi har modtaget et brev fra Randers Kommune i vores e-boks den 20.3.2019 vedr.:

Fordebat – Planlægning for nye etageboliger ved Niels Brocks Gade 1. Det er på denne adresse, hvor motorkontoret i sin tid havde hjemme. Nu har Frikirken, Skywalk adresse her.

Hvis Byrådet beslutter den kommende planlægning med at tilvejebringe nye rammebestemmelser, vil det muliggøre etablering af etageboligbebyggelse på op til 7 etager og 24 meters højde samt en bebyggelsesprocent på maksimalt 225. Fordebatten slutter den 17.4.2019, hvorefter byrådet skal stemme om forslaget.

Man kan læse om projektet på www.planlaegning.randers.dk se under nyheder: Fordebat – Planlægning for etageboliger ved Niels Brocks Gade 1, dateret 20.3.2019. På forsiden står der, at det drejer sig om Niels Brocks Gade 1. Men på side 2 kan man se, at der også er ønsker om at ændre bebyggelsesprocenten på flere adresser, som omringer os.

Vi, som nærmeste naboer til det projekt, der lægges op til er fuldstændig i chok og fortvivlede.

Det vil simpelthen være frygteligt og en skandale for os og for området.

Her i Tøjhushavekvarteret bor vi jo nærmest lidt ”nede i et hul”. Vi er allerede omringet af høje bygninger, der gør, at vi har begrænset dagslys og sol. Det er en klaustrofobisk og deprimerende tanke, at der skulle være mulighed for at bygge sådan en mastodontisk bygning her. At skulle kigge ud på en 24 meter høj mur og miste en stor del af det allerede begrænsede dagslys – jamen altså – det er mega frustrerende bare at tænke på det.

Hvis dette kæmpe byggeri igangsættes, vil det betyde meget store gener for os. Der skal transporteres enorme mængder af byggematerialer til grunden, vi tør slet ikke forestille os, hvordan det skulle kunne lade sig gøre på den begrænsede plads, hvis vi samtidig skal have et liv her. De meget tunge slag, når der funderes/piloteres, gør, at det føles, som om hele huset ryster.

Vi har tidligere været igennem den fase, især da Via College blev bygget. I vores område – i folkemunde kaldet “Sumpen” – står grundvandet højt, så der skal meget lange pæle ned i jorden.

Vores hus er fra 1890’erne, og vi har brugt mange penge på at istandsætte og vedligeholde. Sådan et kæmpe projekt vil stå på længe, og både vi og vores hus vil højt sandsynligt tage skade.

De pågældende adresser har nu en bebyggelsesprocent på 100. Med forslaget vil byrådet mere end fordoble bebyggelsesprocenten.

Vi har købt vores hus og have under andre forudsætninger, end det der nu lægges op til.

Vi naboer kommer til at betale en høj pris, såfremt projektet gennemføres.

Kvarteret her har tidligere været under byfornyelse/kvarterløft, hvor det siddende byråd mente, at det var vigtigt at bevare kvarteret med dets identitet og charme. Det håber vi, at byrådet stadig mener? Vi har fået bygget en høj ejendom – nærmest i vores baghave. Vi gjorde ikke indsigelse dengang, men nu hvor byggeprocenten risikerer at blive fordoblet, må vi reagere på det kraftigste.

Det beskrevne byggeri er i kraftig modstrid med de løfter, der i sin tid i forbindelse med kvarterløftet blev afgivet af Randers Kommune med hensyn til bevarelse af kvarterets egenart.
Det foreslåede projekt hører ikke hjemme i Tøjhushavekvarteret.

For ca. 3-4 år siden blev vi kontaktet af en ejendomsmægler, der for en bygherre ville høre, om vi ville sælge vores hus, da de ville inddrage vores grund i deres planer om et byggeri på selv samme adresse. Vi fik oplyst, at hvis der skulle bygges, ville det være uudholdeligt for os at være her, fordi vi simpelthen bor for tæt på. Dette er endnu et bevis på, at det vil være fuldstændig vanvittigt med dette projekt så tæt på vores hus. Projektet dengang blev ikke til noget. Vi kontaktede kommunen, der oplyste, at hvis der på et senere tidspunkt skulle bygges, ville de nuværende regler gælde.

Den lille grund, hvor der ønskes opført en kæmpe bygning…. – det vil give meget mere mening at forskønne stedet, så man ikke ødelægger området, men finde en grøn og smuk løsning.

Der mangler luft og lys her i det i forvejen tætte beboelsesområde.

Vi opfordrer alle til at støtte vores sag ved at sende en mail med nej til ændring af kommunerammeplanen for Niels Brocks Gade 1 til: plan@randers.dk inden den 17.4.2019, som er deadline for fordebatten.

 

Karin Jensen og Maryann Allingham
Niels Ebbesens Gade 8