Siden efteråret 2017 har over 40.000 danskere meldt sig som hjerteløbere – heraf 11.000 i Region Midtjylland. De er et supplement til akutberedskabet og rykker ud, når de bliver tilkaldt via TrygFondens hjerteløber app ved et formodet hjertestop

 

Hjerteløberne er foreløbigt rykket ud 301 gange i Midtjylland, og fire ud 10 gange er hjerteløberne kommet frem før ambulancen på nationalt plan. TrygFonden ønsker flere hjerteløbere, og det er baggrunden for en ny kampagne, som både skal få flere til at melde sig som hjerteløbere og fejre de tusindvis af danskere, der allerede har meldt sig.

Hvert år får cirka 4.000 danskere hjertestop uden for hospitalet, og her er hurtig hjælp fra et andet menneske afgørende for, om personen med hjertestop overlever eller ej. For hvert minut der går, fra en person falder om med hjertestop, til hjælpen når frem, falder chancen for overlevelse med 10 procent.

De 40.000 TrygFonden hjerteløbere, som kan begynde hjertelungeredning og give stød med en  hjertestarter, udgør derfor en vigtig ekstra ressource for akutberedskabet, der kan vælge at sende dem ud ved formodet hjertestop. I 40 procent af tilfældene, hvor hjerteløberne har accepteret en alarm fra akutberedskabet i deres app, når minimum én hjerteløber frem før ambulancen eller akutlægebilen.

”I sidste ende kan hjerteløberne redde liv, og vi sætter stor pris på den forskel, alle hjerteløberne er med til at gøre. Fire ud af 10 gange ankommer en hjerteløber før ambulancen, og vi ønsker at rekruttere flere hjerteløbere, så flere kan komme frem før ambulancen og starte genoplivningsforsøg,” siger projektchef i TrygFonden Grethe Thomas.

 

Potentiale for at redde flere liv i Region Midtjylland

Region Midtjylland og TrygFonden tog hul på samarbejdet i oktober sidste år, og allerede nu er der mere end 11.000 registrerede hjerteløbere i regionen.

Anders Kühnau (S), formand for regionsrådet i Region Midtjylland, er glad for, at så mange vil hjælpe ved hjertestop.

“Hjerteløberordningen gør det til en folkesag at træde til og yde livreddende førstehjælp, når en person i nærheden får hjertestop. Det er blevet let at melde sig som frivillig hjerteløber, og ny teknologi gør det muligt for vores vagtcentral at aktivere de hjerteløbere, som er tættest på en person, der får hjertestop. Derfor når hjerteløberne i mange tilfælde frem før vores ellers hurtige ambulancer, ” siger Anders Kühnau, der opfordrer alle til at overveje at blive hjerteløber.

Hjerteløberne er et frivilligt supplement til ambulance og akutlægebil, som altid sendes med blå blink ved hjertestop.

Der er brug for endnu flere hjerteløbere, mener TrygFonden, der nu sætter fokus på hjerteløbernes vigtige rolle med en ny kampagne med udmeldingen ’Bliv hjerteløber – og red liv’. Her kan man bl.a. igennem en kort video opleve det hæsblæsende forløb, når både ambulance og hjerteløber rykker ud i kapløb med tiden til et formodet hjertestop. Ambitionen er at få flere til at melde sig som hjerteløbere og hylde de mange tusind, der allerede vil løbe for at redde andres liv.