Der er uenighed om antallet af grædeskæringer i Gudenå mellem de fire kommuner Randers, Favrskov, Silkeborg og Viborg.

I dag skal Miljø – og teknikudvalget i Randers Kommune drøfte sagen og beslutte om den skal fremsendes til Miljø- og Fødevareministeren så ministeren kan skære igennem og træffe en afgørelse.

Tidligere har de tre andre kommuner besluttet at sende sagen til ministeren.

Randers Kommune mener, at der skal arbejdes videre med én ordinær skæring, hvilket er uændret i forhold til det gældende regulativ.