I Gjerlev og hos Randers Kommune har man måttet indse at staten ikke vil sige god for et projekt til områdefornyelse.

Det drejer sig om renovering af en grøn trekant ved Hammergårdsvej og Hadsundvej.

Men Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen har meddelt Randers Kommune, at det beskrevne projekt ikke kan gennemføres i henhold til byfornyelsesloven.

Det får dog ikke kommunen til at slå op i banen.

Forvaltningen vil udarbejde et nyt områdefornyelsesprogram for Gjerlev, og sagen behandles i dag i Landdistriktsudvalget.