Cyklister bliver ofte skudt i cykelskoene, at de viser manglende hensyn og er til fare for sig selv og andre.

Men en helt ny undersøgelse viser, at det faktisk ikke står så slemt til.

Det er Vejdirektoratet, der har kigget på, hvordan cyklisterne opfører sig i lysregulerede kryds og vurderet, om de overtræder udvalgte dele af færdselsloven.

Undersøgelsen viser, at kun knap fem procent af de observerede cyklister overtrådte udvalgte dele af færdselsloven.

Observationerne er foretaget i lyskryds i blandt andet Randers, Aarhus og Herning.