Der er uenighed om antallet af grædeskæringer i Gudenå mellem de fire kommuner Randers, Favrskov, Silkeborg og Viborg.

Tidligere på ugen drøftede Miljø – og teknikudvalget i Randers Kommune sagen og besluttede, at den skal sendes til afgørelse hos Miljø- og Fødevareministeren.

Tidligere har de tre andre kommuner besluttet at sende sagen til ministeren.

Randers Kommune mener, at der skal arbejdes videre med én ordinær skæring, hvilket er uændret i forhold til det gældende regulativ.