Interesserede Randers-borgere var i går mødt op til et borgermøde for at høre om det stort anlagte byudviklingsprojekt Byen til Vandet.

De stillede spørgsmål og kom med forslag til de tre teams, som arbejder for at komme med det bedste bud på en ny byudviklingsplan.

Forslagene kommer i høring hen over sommeren, hvor dommerkomiteen skal træffe den endelige beslutning om, hvilket forslag der skal ligge til grund for fremtidens byudvikling. Vinderforslaget skal efter planen endeligt vedtages i begyndelsen af 2020.