Randers Kommune har siden 2012 haft partnerskabsaftaler med Dansk Byggeri, LO og Tradium.

Den seneste aftale udløb i marts 2018.

Det foreslås derfor nu , at der indgås en ny aftale frem til udgangen af 2021.

Partnerskabsaftalen har blandt andet omhandlet praktikpladser til lærlinge, flere unge til bygge- og anlægsfagene, opkvalificering af ufaglært arbejdskraft og job til nyudlærte.

Med forslaget til en en ny aftale ønsker parterne at udvide kredsen bag aftalen til også at omfatte Dansk Erhverv.