Randers Kommune har siden 2014 tilbudt førstegangsforældre et kursus, kaldet Familieiværksætterne.

Men i år slipper pengene op, og hvis ikke tilbuddet fortsætter, vil det betyde en markant forringelse af tilbuddet til førstegangsforældre i kommunen.

Sagen blev drøftet på det seneste møde i sundheds- idræts- og kulturudvalget, og beslutningen blev at sagen tages op i forbindelse med byrådets budgetforhandlinger.

Forvaltningen ser gerne, at Familieiværksætterne får en permanent bevilling så kurset kan fortsætte.