Formanden: Det hele er kort og godt lutter idyl

 

Michael Andie og hans medlemmer i OB 45 har svært ved at få armene ned, for tre år efter luknings- eller måske endda dødstruslen over old-boysfodboldklubben og – spillerne er situationen og stemningen helt anderledes på Vasen.

Nu gøres der i stand og drænes baner, ligesom nyt tag er lagt på klubhuset, der også er hjemsted for Randers Frejs Motion og Randers Naturmotion.

”Danmarks ældste oldboys-klub er reddet. Det er sket via helt fantastisk kommunikation og samarbejde med kommunen og den forholdsvis nye kultur- og fritidschef Claus Engstrup og hans medarbejdere,” siger Andie, der også roser samarbejdet mellem brugerne af Vasen.

Andie roser igen og igen kommunen og Engstrup & co.

”Der er virkelig i konstruktiv dialog blevet lyttet til breddeidrætten, ligesom man fra kommunal side har taget socialt ansvar og sat handling bag ord og aftaler,” roser Michael Andie, der nok også får ros af OB 45-medlemmerne for sejren i den kamp, der for tre år siden lignede et klart nederlag.

”Det hele er kort og godt lutter idyl. Alle dræn hernede genetableres, banerne gøres bedre, huller bliver lappet, taget er skiftet på klubhuset, og både elektrikere, tømrere og malere har været eller skal i i gang,” siger Andie.

Alt er positivt på Vasen, og al snak om parkeringsplads dernede er begravet.

”Vi kan stort set ikke ønske os mere. Det her er helt fantastisk,” siger Michael Andie, der igen og igen roser Claus Engstrup og Claus’ stab for positive dialoger om stort set alt.

Og så mener Michael også, at holdningsændringen hos kommunen samtidig er en blåstempling af OB 45 som forening og socialt ansvarlig.

”Jo, vi er en speciel klub. Men nu føler vi også for alvor accepteret. Vi har plads til alle og giver plads til alle. Det er ikke kun elite. Vi har jo også medlemmer på 80 år og satser meget på, at alle via samværet hernede kan skabe sig et socialt netværk,” siger en forståeligt nok meget tilfreds formand i OB 45.

 

Prioriteret højt

Claus Engstrup, der har afløst Anders Høgstrup som kultur- og fritidschef i Randers, har ikke været med fra start i OB 45’s trængselstider, idet han først er ansat i sin nuværende stilling i 2017, mens lukningstruslen over OB 45 dukkede op i 2016.

Man han glæder sig over at have været med til at hjælpe OB 45.

Forholdene på Vasen var fra kommunal side prioriteret højt.

”OB 45 er jo en fantastisk klub, der virkelig tager socialt ansvar,” siger Engstrup.

I OB 45 glæder de sig, og andre klubber kan se frem til at få hjælp fra Engstrup & co.

På en konference i 2018 diskuterede man brugen af anlægsmidler for 19.5 mio kroner.

Den kunne og kan man godt bruge.

”Rundt omkring i klubberne er der for dårlige omklædningsforhold. Når det resulterer i medlemsnedgang, fordi der er uacceptable forhold, så folk ikke vil bade i omklædningsrummene, skal der ske noget,” siger Engstrup, der har en helt klar holdning.

”Basis skal være i orden, før man skal bygge stort. Vi har afsat én mio om året i fire år til forbedring af forholdene i klubhusene. Listen over klubønsker hjælp er lang, og mange trænger virkelig til hjælp. Nu ser vi, hvor langt det rækker, men om fire år skulle en lang række klubber gerne have fået bedre forhold,” siger Engstrup, der til den tid stadig har 15.5 mio kroner stående på anlægskontoen.

SAGEN

Fra lukningstruet til den rene idyl

 

Arena Randers-byggeri og parkeringsproblemer gjorde fremtiden usikker for OB 45

 

I 2016 var fodboldklubben OB 45, der er Danmarks ældste oldboysklub, truet af lukning og på eksistensen, da Randers Kommune var havnet i problemer med parkeringspladser, hvis man ville opføre Arena Randers.

Og det ville et flertal i byrådet, der så gik i gang med at undersøge mulige parkeringsforhold.

Og her fik kommunale øjne øje på OB 45-anlægget på Vasen.

Jo, det kunne bruges, mente byrådet.

Men så kan det nok være, de gæve gutter dernede på Vasen gik i offensiven og kridtede skoene og gjorde indsigelser.

Arena Randers-byggeriet er i gang, men det får ingen konsekvenser for OB 45, der i mere end 40 år – rettere sagt næsten præcis 43 år – har holdt til på Vasen, der i tidernes morgen var hjemsted for Randers Fremad.

”Vi er godt og grundigt trætte af de planer. Vi har været hernede i mange, mange år og vil meget gerne blive her,” sagde formand Michael Andie til avisen i maj 2016, hvor han blandt andet af kommunen fk anvist fodboldbaner på Høvejen i Vorup eller ved skoler i Randers.

”Hvis vi skal væk herfra, vil det ødelægge klubben,” sagde Andie for tre år siden.

”Skal vi væk, lukker kommunen OB 45. Kort og godt. Et krav fra kommunen om flytning er en dødsdom over foreningen,” sagde Michael Andie dengang.

Nu er situationen en helt anden.

Planerne om at bruge Vasen til parkering er skrinlagt. Et par gange har man gjort klar til parkering dernede på vasen, men til to kampe kom sammenlagt fire biler. Men den problematik er nu fortid. Nu ser man fremad

Og det gør de med smil og tilfredshed i OB 45.

”Via konstruktive møder med kommunen har man nemlig indset, at Vasen ikke kan bruges til P-pladser,” siger Andie nu her tre år efter, hvor truslen om lukning af OB 45 er blevet til den rene idyl.

 

___________

FAKTA

Derfor kunne Vasen ikke bruges til parkering

Nogle af grundene til, at kommunen droppede planerne om parkering på Vasen:

Fordi budgetoverslaget fra kommunen på én mio kroner minimum skulle ganges med 15.

Omlægning af hele området incl. kolonihaverne fra land- til byzone.

Stabilisering af det bløde engareal, som banen ligger på, ville blive mere end omfattende.

Parkeringsforsøg på dele af banen viste, at der ikke hos Randers FC’s tilskuere var villighed til at bruge det, hvorfor det ikke ville være sandsynligt, at besøgende til Randershallen/Arena Randers ville være villige til at gå den meget længere distance.

Etablering ville desuden kræve endnu et lyskryds på Viborgvej ved Vasen blot 100 meter fra lyskrydset ved Water and Wellness og det ved boulevarden.

Desuden skulle eksproprieres minimum to villaer på Viborgvej, ligesom P-plads på Vasen ville betyde, at man skulle etablere ny og bredere bro over Svejstrupbækken.