Med et samarbejde mellem Det Sundhedsfaglige Børneteam og Jobcenter Erhverv, er det lykkedes at ansætte syv pædagogiske assistenter i faste fuldtidsstillinger

 

Den private virksomhed – Det Sundhedsfaglige Børneteam, der udfører plejeopgaver for kommunen hos syge børn – har hidtil manglet arbejdskraft. Men et helt nyt samarbejde har nu opgraderet de pædagogiske assistenter, der stod uden arbejde, og det er der kommet syv nye ansættelser ud af.

“Det er medarbejdere, der i forvejen brænder for at arbejde med børn, så det var nærliggende at opkvalificerer og ansætte dem, vi mente var egnede”, fortæller indehaver af Det Sundhedsfaglige Børneteam, Camilla Bach Sørensen, der fik idéen til virksomheden for ti år siden.

“Der er mangel på arbejdskraft alle steder – og vi vil jo gerne have den bedste faglighed, så da vi blev kontaktet af Jobcenter Erhverv, om denne gruppe, der havde svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, så vi en god mulighed her”.

Det Sundhedsfaglige Børneteam, står for pleje og pædagogiske opgaver med syge børn, og børn med særligt aflastningsbehov, der enten er blevet udskrevet fra sygehuset eller som kommer hjem, for at få et afbræk i deres indlæggelse.

“Der er selvfølgelig en del sygeplejemæssige opgaver, men også pædagogiske opgaver, derved kan vi stadig tilbyde børnene at de udvikler sig, til trods for at de er syge og/eller behandlingskrævende. Det er målet at alle børn skal kunne klare sig selv, at der er en udvikling i det arbejde, vi gør. Vi vil gerne sikre at børnene udvikler sig i en positiv retning, hvad enten de har muskelsvind eller andre sjældnere sygdomme. Men når de sygepleje krævende opgaver bliver mere ukompliceret, så giver det god mening at vi kan fortsætte arbejdet med mere vægt på den pædagogiske vinkel”, siger Camilla Bach Sørensen.

Hidtil har Det Sundhedsfaglige Børneteam benyttet sig af at rekruttere sygeplejersker og Social- og Sundhedsassistenter og Pædagoger – Men de har gennem en længere periode haft svært ved at finde tilstrækkeligt med faglært arbejdskraft som både er fagligt og personligt motiveret til arbejdet med børn i eget hjem.

I et samarbejde mellem Det Sundhedsfaglige Børneteam, Jobcenter Randers Erhverv og SoSuskolen er det blevet muligt at opkvalificere ledige PAU’ere (Pædagogiske assistenter).

 

Tager udfordringen op

En af dem, der er blevet ansat, er Anita Nielsen, der blev udvalgt blandt 100 ansøgere. Hun havde gået arbejdsløs et stykke tid og savnede at bruge sin uddannelse blandt børn. Da hun så muligheden for at opgradere sin uddannelse med kurser på Social- og Sundhedsskolen, slog hun til. Hun er uddannet pædagogisk assistent i august 2018 og ville egentlig gerne indenfor specialområdet, men kunne kun få tilbudt vikarjobs.

“Så blev jeg ringet op af Det Sundhedsfaglige Børneteam. Jeg havde delt mit CV online på opfordring af Jobcentret og de havde læst det, så jeg kom til samtale”, fortæller hun.

“Men jeg tænkte da lige – sygepleje – kan jeg det? Men jeg tog udfordringen op, og jeg må sige, at vi er blevet klædt rigtig godt på til de opgaver som jobbet kræver”, fortæller Anita Nielsen.

Hun har blandt andet lært at give sondemad – for det var en færdighed, hun ikke havde.

“Men jeg havde det grundlæggende med mig fra min uddannelse. Hvis et barn for eksempel ikke vil have medicin, kan vi lege det ind”.

Hun er glad for at hun tog springet.

“Jeg er meget glad for jobbet og jeg føler, at jeg har fundet den rette hylde. Jeg bliver udfordret og det er dejligt”, siger hun.

Pædagogisk assistent er en tre-årig uddannelse og med en opgradering fra Social- og Sundhedsskolen på nogle uger, er man klar til at arbejde hos Det Sundhedsfaglige Børneteam, hvis man har den rette profil.

 

Så behovet

Det var en ansættelse på neonatal afdelingen på Skejby Sygehus som sygeplejerske, der for ti år siden fik Camilla Bach Sørensen til at starte Det Sundhedsfaglige Børneteam.

“Der var ingen muligheder for forældre at få pleje eller aflastning til deres børn, når de blev udskrevet – eller at få dem hjem på orlov fra sygehuset. Jeg startede min virksomhed lige så langsomt op i Randers, og i dag har vi 100 medarbejdere over hele landet. Og for mig giver det god mening, at kunne tilbyde børnene at være hjemme i deres egne trygge rammer i stedet for indlæggelse eller aflastning på institution. Der var nogle tilbud, bland andet fra vikarbureauerne som tilbød at gøre det samme, men de her børn har brug for mere stabilitet omkring sig, de har brug for at det er de samme få og kendte medarbejder, der kommer i deres hjem”, fortæller hun.

Nogle steder er der behov for at få passet børnene 24 timer i døgnet andre steder er det blot et par timer ad gangen. Forløbet kan strække sig fra få uger og til år.

“Nogle steder kommer vi om natten, så forældrene kan få ro og få sovet, så de også har overskud til at passe deres job og andre søskende”.

Det Sundhedsfaglige Børneteam udfører opgaver for regioner og kommuner, og man skal visiteres til ordningen.