25 ledige fra Randers kommune og Mariagerfjord kommune er godt i gang med at opkvalificere sig til industrioperatører.

I fremtiden vil industrien mangle 25.00 faglærte på landsplan, og derfor er et samarbejde mellem jobcentrene og produktionsvirksomhederne i de to kommuner kommet i stand for at komme rekrutteringsudfordringerne i forkøbet.

De seneste tal viser, at 99 % af de uddannede industrioperatører på landsplan er i job. Det vidner om, at der er efterspørgsel på industrioperatører , og det giver derfor god mening at satse på opkvalificering netop her.