Randers Kommune skal beslutte, om man vil tilslutte sig den nye turismedestination Visit Aarhus, eller om man fortsat vil have Visit Randers som leverandør af den lokale turismeservice.

Sagen skal behandles i Udviklingsudvalget senere på ugen, og forvaltningen foreslår, at Randers Kommune tilslutter sig Visit Aarhus og undlader at forny kontrakten med Visit Randers.

Uanset hvad der vælges, anbefales det, at der igangsættes et arbejde med at samle Erhverv Randers, Visit Randers, Cityforeningen og eventuelt flere i en ny forening kaldet ”Business Randers”. Der vil nemlig ifølge forvaltningen være en række synergieffekter ved at samle foreningerne.