I Randers Kommune har et forslag til en kollektiv trafikplan været i høring.

Under høringen er der kommet 158 høringssvar til Midttrafik.

Hovedparten – 98 – handler om utilfredshed med omlægning af ruter og flextilbud.

Ifølge forvaltningen i Randers Kommune får langt de fleste byer en forbedret service med trafikplanens omlægninger.

Men 13 byer i kommunen får færre busafgange end i dag, og syv byer mister helt busbetjeningen.

I Randers er det planen at halvere antallet af bybuslinjer fra de nuværende 10 til fem nye linjer.

Kommunes landdistriksudvalg får en orientering om høringen i dag.