Nu skal vores færden i Randers midtby kortlægges ned til mindste detalje via vores mobiltelefoner.

Både kommunen og Cityforeningen oplever, at butikker og investorer, der ønsker at etablere aktiviteter i midtbyen, efterspørger konkret viden om, hvordan byens gæster og beboere færdes i midtbyen.

Med en investering i måleudstyr vil man kunne svare meget detaljeret på antallet af besøgende i midtbyen – helt ned på timeintervaller.

Teknologien vil leve fuldt op til lovgivningen.

Sagen behandles i Udviklingsudvalget i dag, og det indstilles at der bevilges 130.000 kr. til indsatsen.