“Vi har brug for den direkte adgang til Christiansborg”

 

Dorthe Ditlev har gennem 27 år været leder af Daghøjskolen i Randers. Hvert år er hun i berøring med omkring 500 af samfundets mest udfordrede borgere, der har brug for undervisning og støtte for at komme videre i livet.

I forbindelse med forhandlingerne til den nye forberedende grunduddannelse (FGU) fik Dorthe Ditlev øje på nogle oversete emner. Blandt andet manglede der mulighed for at tilbyde ordblindeundervisning til de allersvageste unge.

Hun havde derfor brug for at komme i kontakt med forhandlerne af den nye lovgivning.

”Jeg ringede til vores lokale folketingsmedlem, Malte Larsen fra Socialdemokratiet, og spurgte, hvad jeg kunne gøre for at påvirke beslutningerne, så daghøjskolerne ikke blev overset,” fortæller Dorthe Ditlev.

Malte Larsen fik skabt forbindelse til Socialdemokratiets ordfører på området, Matias Tesfaye.

”Efter Dorthes opringning gik jeg direkte over på den anden side af gangen på Christiansborg og bankede på døren hos Matias Tesfaye. Og mindre end en time efter, at Dorthe havde ringet, var der et møde i kalenderen,” husker Malte Larsen.

”Vi havde et frugtbart møde med Matias Tesfaye, og jeg er glad for, at flere af vores pointer efterfølgende kom med i lovforslaget,” siger Dorthe Ditlev.

”For mig er det et eksempel på vigtigheden af at have Malte Larsen valgt som herboende folketingsmedlem. Han fungerer som brobygger, kender forholdene i Randers og er med til at gøre forbindelsesvejen til Christiansborg meget kort,” tilføjer lederen af Daghøjskolen i Randers

Skolen, der har til huse i lokalerne i Niels Brocks Gade, har dagligt 200 kursister og beskæftiger 28 medarbejdere.