Jeg mener, at et samfund skal kendes på den måde, man behandler de mest sårbare og udsatte borgere i samfundet. Det ser knap så godt ud i Danmark.

For man har skåret ned på den pose penge, der skal bruges til tidlige indsatser og hjælp/støtte til de borgere, der er ramt af handicaps og psykiske sårbarheder. Alt imens der er kommet flere borgere, så færre penge til en meget større gruppe borgere.

Jeg er stor tilhænger af bevægelsen “En million stemmer”, som er beskrivelsen for de mange, der lever med handicaps og psykisk sårbarhed tæt inde på livet. Det vigtigt, at de mange medborgere også bliver hørt, og at der er politikere, der kæmper for dem.

Borgere med et fysisk eller psykisk handicap skal kunne leve et værdigt, respektfuldt og aktivt liv med samme muligheder som borgere uden funktionsnedsættelser. FN’s Handicapkonvention bør være fundamentet for handicappolitikken i Danmark.

SF vil arbejde for bedre uddannelsesmuligheder, et rummeligt arbejdsmarked og flere handicapvenlige boliger. Vi skal fortsat arbejde med fuld tilgængelighed og bred adgang til kommunikation og information. Vi skal også have forbedret lovgivningen fra barn til voksen, da den alt for ofte er i modstrid med, hvad der er bedst for den unge og nogle gange direkte ødelæggende for den unges livskvalitet

Der skal være ret til individuel udfoldelse og bopæl. Vi skal ikke tilbage til at samle borgere med handicap i store centrale institutioner, som vi ser en tendens til. Tilgængelighed for handicappede skal styrkes i forhold til planlægning af det fysiske rum og adgang til offentlige ydelser på blandt andet sundhedsområdet og den kollektive trafik.

Kun 50 procent af borgerne med et handicap er tilknyttet arbejdsmarkedet. SF vil løfte rehabiliteringsindsatsen for borgere med handicap samt sikre en koordineret og sammenhængende indsats. Vi vil arbejde for et uddannelsessystem, hvor der er bedre mulighed for individuelle forløb. Nogle skal have mere tid og særlige vilkår for at kunne komme igennem.

Mødet med kommunen skal ikke være opslidende og en kamp. Jeg vil arbejde for, at vi får et system, hvor vi er langt bedre til at sætte ind med tidlige indsatser. På den måde undgår vi lange klageforløb og forbedrer trivsel og udvikling hos den enkelte.

Handicappolitik er vigtig, fordi det handler om, at alle mennesker har ret til et godt liv – uanset hvilke forudsætninger, man fødes med. Vi skal investere i mennesket, og vi må insistere på at værdige forhold for alle, har vi råd til.

 

Charlotte Broman Mølbæk
folketingskandidat og byrådsmedlem for SF Randers